VI_TUONG_LAI
CHIA SẺ KIẾN THỨC - HỌC TẬP CÙNG NHAU - GIAO LƯU BỐN PHƯƠNG - GIÁO DỤC CON TRẺ !

Hiệu ứng chuyển vị trí

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Đức Thiệu (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:25' 19-09-2015
Dung lượng: 9.9 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
8
7
7
7
5
6
6
6
6
684
6
684
Bài tập: Đặt tính rồi tính:
6
: =
8
4
8
: = (dư )
4
: = (dư )
1
0
1
2
: = (dư )
2
4
0
845
7
845
7
: =
114
0
5
2
: = (dư )
0
4
5
4
: = (dư )
: = (dư )
1
1
1
120
: =
4
8
0
114
2
0
684
6
684
6
114
Bước 1: Xác định vị trí hoàn thiện
Bước 2: Đặt tính
: =
4
8
0
114
2
0
684
6
684
6
114
6
6
684
Bước 2: Đặt tính
: =
4
8
0
114
2
0
684
6
114
684
6
Bước 3: Thao tác bước chia
: =
4
8
0
114
2
0
684
6
114
684
6
: = (dư )
6
6
6
6
1
0
14
Bước 3: Thao tác bước chia
: =
4
8
114
2
0
684
6
684
6
: = (dư )
6
6
1
0
Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?
Tóm tắt
Lớp 2A
Lớp 2B
48 cây
12 cây
? cây
Bài giải
Số cây lớp 2B trồng được là:
48 + 12 = 60 (cây)
Đáp số: 60 cây
4
4
Một tấm vải dài 32m được cắt thành các mảnh dài 8m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải ?
Tóm tắt
Bài giải
Số mảnh vải cắt được là:
32 : 8 = 4 (mảnh)
Đáp số: 4 mảnh
? mảnh
8 m
32 m
3
Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh vải dài mấy mét ?
Tóm tắt
Bài giải
Mỗi mảnh vải dài là:
32 : 8 = 4 (m)
Đáp số: 4m
32 m
? m
 Tạo hiệu ứng trong Slide của PowerPoint:
 Hiệu ứng xuất ra trên màn hình
 Hiệu ứng biến mất trên màn hình
 Hiệu ứng lặp lại trên màn hình
 Hiệu ứng di chuyển trên màn hình
Phối hợp các hiệu ứng
tạo sự chuyển động
trong Power Point
Minh họa sự phối hợp các hiệu ứng cho cây tre trong: “Cây tre trăm đốt”.
a. Đoạn slide tìm cây tre trong rừng
b. Đoạn slide ráp cây tre ở sân nhà phú ông
 
Gửi ý kiến